Момци, како фризурата а? Добро ли ми стои?

Вистината е дека нема лоша фризура за ваква девојка :).