Момент од кој сите ние возрасните можеме многу да научиме

Сите сме луѓе, сите сме под исто сонце, а последнава половина година сите имаме заеднички непријател кој треба да го победиме.