Моментот кога автомеханичарот си го замрази животот

Погледнете што му се случи додека носеше сад полн со старо, црно масло за фрлање.