Моментот кога германскиот фудбалер Мулер промаши

Толку нервоза на едно место не се гледа секој ден.