Моментот кога на коњот му дојде преку глава и реши да даде отказ од работа

Необична случка со коњ кој побегнал заедно со кочијата по улиците на градот и ништо не може да го запре. Дури ни автобусот?