Моментот кога Новак Ѓоковиќ случајно ја погоди линиската судика и беше дисквлификуван, но од агол од кој најубаво се гледа инцидентот

Топчето не беше удрено толку силно за жената толку да издраматизира. Дури немало потреба ни воопшто да ја прегледа доктор потоа. Човекот се извини затоа што навистина немаше намера, а дали судиите не треба да го следат топчето цело време и да го избегнуваат, се разбира?