Моментот кога нозете ќе ви откажат послушност

Не можат тие да работат во ваша корист и по 6-тата ракија.