Моментот кога опасната и згодна руска моторџика изгуби контрола над моторот при многу голема брзина

На второто видео можете да ги видите последиците од паѓањето, а девојката може да биде среќна што помина само со толку.