Море каква текила, пробај од оваа белата лозова :)

Не било лозова, а некој прв пат во животот пие текила, па не знае како е редот.