Мотика кражба на годината! Сѐ за љубов!

Некои луѓе ќе направа сѐ за љубовта, па дури и ваков тежок криминал.