Мотика мајсторот на месецот руши ѕид

Со свој камен по глава!