Моторџија преминува мост со моторот на најопасниот можен начин

Секое губење на рамнотежа може да го чини живот.