Моторџијата се заинаети и не сака да му даде предност на автомобилот

Тој што се вклучува во сообраќајот мора да чека, освен ако не е поголем и посилен и ако во близина нема полиција. Моторџијата ја сними целата ситуација, така што полицијата ќе има лесна задача.