Моторџијата треба уште многу да вежба

Но, прво ќе треба да го истурка моторот до најблискиот автомеханичар, а тој да ја посети најблиската клиника за психијатрија :).