Моторџиката е прилично среќна кога момците ќе ѝ довикуваат од автомобилите

А знае и како да ги поздрави :).