Мотор на едно тркало во старт не е добра идеја

Идејата станува полоша кога фраерот одлучи да побрза.