Моторџијата кој бегаше од полицијата со 290 км/час испадна голем плачко

Ти го мислиш бега од чалам, а тој да ти бегал од страв :).