Моторот е едно со природата, но не сме сигурни за удобноста

Нема да поминете незабележани.