Моторот имаше несогласување со барикадата

Не се запознаа навреме.