Може ли некој да објасни како се случило ова?

Најверојатно и на тој што бил во автомобилот не му е јасно.