Можеби треба почесто да се чисти автомобилот

Да почекале уште малку ќе откријат и некој нов вид.