Можете ли да го погодите полот на возачот во ова видео?

Поради ваквите примери, дури и добрите жени возачи мора да трпат вакви шеги :).