Можете ли да си го лизнете окото?

Девојката е прешармантна, но не сакате да отвори уста!