Можеш ли да го најдеш кучето на оваа фотографија?

Секако, на почетокот ќе ви се чини дека на сликата воопшто нема живи суштества на неа, но погледнете подобро. Авторот на сликата ја фотографирал кога го шетал своето куче во паркот. Некој успева да го најде брзо, а некој воопшто не успева.