Можеш мажот да го затвориш дома во карантин, но не можеш да му го одземеш спортот

Карлингот не бил толку здодевен како што мислевме :).