Му направија смешна магионичарска финта на другарот со лажна рака

Тој не гледа дека и неговата рака ја допира истовремено и се чуди како може чувството да е толку реално.