Муај тајланскиот тренер Ајарн Гае ги учи децата да не се плашат да го удрат противникот

Со дисциплина и истрајност од малите ќе направи борци.