Мудри мисли од персискиот поет Руми за отровот, стравот, зависта, лутината и омразата

Џелаледин Мевљана Руми бил персиски поет, правник и теолог роден во 1207 година, во Вахш (денешен Таџикистан). Се смета дека важноста на Руми ги надминува националните и етничките граници. Низ вековите тој имал значително влијание врз персиската како и урду и турската книжевност. Неговите песни се преведени на сите значајни светски јазици, вклучувајќи го и македонскиот. По смртта на Руми, неговите следбеници го основале редот Мевлевии (вртечки дервиши) чие обожување во облик на танц со музика се нарекува сема. Еве неколку негови мудри мисли, кои ќе ве замислат за понатаму во животот.

Што е отров?

„Сѐ што е повеќе од она што ни е потребно е отров. Тоа може да биде моќ, богатство, глад, его, алчност, мрзеливост, љубов, амбиција, омраза …“

Што е страв?

„Неприфаќање на неизвесност. Ако ја прифатиме неизвесноста, таа станува авантура!“

Што е завист?

„Неприфаќање на доброто кај другите. Ако го прифатиме доброто кај другите, тоа станува инспирација!“

Што е лутина?

„Неприфаќање работи што се надвор од наша контрола. Ако ги прифатиме, тогаш настанува толеранција!“

Што е омраза?

„Одбивање на лицето какво што е. Ако ја прифаќаме личноста безусловно, тогаш станува љубов.“