Муштеријата во берберницата случајно малку се закашла… и веднаш инцидент

Проблемот со корона вирусот е што е многу подмолен и што најмногу се пренесува кога симптомите не се видливи. Како и да е, сите овие зелки можеле сами дома да се избричат.