Муштеријата многу се изнервирал, ја кренал количката и сакал со неа да го мава вработениот, но еве како завршил

Ни напред, ни назад, ни горе, ни долу :).