Музичка пауза со водоводџијата

Неколку цевки, вешти раце и работата е завршена.