Музиката на Хунзите е неверојатно слична со македонската

Кој не верува, нека слуша!