На Џејн и треба само малку вежбање и ќе ја биде

Ако ја преживее обуката со тој мозок :).