На американскиот ТВ проповедник и милионер Кенет Копенланд, кој го бркаше КОВИД-19, му направија не една, туку две песни

Првата, метлската е појака, а втората ви ја прикажуваме за да го слушнете говорот во целост. Богатството на Кенет Копенланд се проценува на 760 милиони долари.