На бабата не ѝ е јасно како да си нарача јадење кога мобилниот воопшто не работи

На знакот убаво пишува да внесеш 4 на мобилната апликација, но како тоа да го разберат старите баби.