На Балканот сè е поинакво, па дури и казината!

И да изгубиш да не ти е многу криво, барем си уживал додека си губел 🙂.