На „Бигфут“ не му е јасно зошто не тргнува возот

Едноставно толку пораснал што не го собира во возот повеќе :).