На Дон Жуан му пристигна факс

Во денешно време нема факс-машини, ама оваа е малку постара :).