На глодарот не му се допадна љубопитната госпоѓа

Буквално сакаше да ѝ објасни да си ја гледа работата.