На инвентивниот татко не му се трошат пари за автомеханичар

Иновациите го движат светот, а по потреба и бришачите :).