На ирското семејство му влегол лилјак дома

Добро е што има барем еден храбар во семејството за да се справи со „опасниот“ натрапник.