На кучето му пукна филмот (Многумина ќе се препознаат во ситуацијата!)

О Боже, ова куче сум јас! Додека другото куче цело време нешто се жалеше, тој внатре вриел и вриел…