На мачето не му е јасно со каков будала живее дома

А тој всушност само го имитира мачето :).