На мажот му ѕвони телефонот додека се тушира (виц)

– Драги, уште долго ли ќе се задржиш во бањата?
– Не, душо, што сакаш?
– Телефонот ти ѕвони.
– Ај види кој е.
– Пишува COVID-19.
– Крени душо, мајка ти е.