На мажот не му е јасно зошто на жена му ѝ е досадно дома

Фати да провери дали сите средства за разонода ѝ работат и се си е како што треба. Навистина не е јасно :).