На некои работници ниту најсовремените машини не им се рамни

Колку сака нека се роботизира фабриката, човекот нема гајле за своето работно место.