На пилотот на обука му откажа моторот и мора да најде начин да слета

Прилично добро го поднесе притисокот.