На романскиот машиновозач многу му се припило кафе

На преминот преку пругата имаше една продавничка каде што прават добро кафе…