На синот многу му недостасувале журките во клубовите, па си направил еден дома

Во недостиг на луѓе и кадар, искористил тоа што му е на располагање и што исто така нема што да прави од досада :).