На скокачот во базенот само малку му фалеше

Му фалеше само малку мозок или само малку сила, било кое од двете.